ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนท่ากุญชร สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน