ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
9 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
10 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน