ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน