ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน