ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่ากุญชร สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน