ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน