ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน