ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 99.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 5 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.45 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน