ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน