ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
15 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน