หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สนามวอลเลย์บอล ห้อง สนามวอลเลย์บอล 15 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ศาลาพักผ่อน 1 (ข้างประตู 1) 16 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารทองกวาว ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทองกวาว 1 15 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อาคารพวงชมพู(สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง ม.3 16 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]