หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวชมพู 15 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อาคารยิมเนเซียม ชั้น 1 ห้อง อาคารยิมเนเซียม 16 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง คอม 3 15 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อาคารยิมเนเซียม ชั้น 1 ห้อง อาคารยิมเนเซียม 16 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]