หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารดาวเรือง(ESM) ชั้น 2 ห้อง เกียรติคุณ 15 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 16 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 15 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 15 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อาคารตะโกทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 16 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]