หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 41 38 92.68% 3 7.32% 0 0% 0 0% 41
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 30 27 90% 2 6.67% 0 0% 1 3.33% 30
3 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 25 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 27 21 77.78% 6 22.22% 0 0% 0 0% 27
5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 27 21 91.3% 0 0% 1 4.35% 1 4.35% 23
6 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 28 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
7 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 25 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 26 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 21 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
10 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 25 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 21 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 21 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
17 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 15 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 13 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 24 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 16 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 16 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบุญมีวิทยา 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 13 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
32 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
36 โรงเรียนนาโกวิทยา 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 11 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนสายป่าแดง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนนาจำปา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านท่างาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนสิงห์สะอาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนสำเริงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนหนองแวงแสน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโคกใส 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนหนองตุวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนเสมาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนนาคอกควาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]