หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 2 3 2
2 002 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 1 1 1
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 30 71 50
4 004 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 13 27 18
5 005 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 3 5 3
6 006 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 1 6 2
7 196 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 2 4 2
8 011 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 4 6 4
9 012 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 3 6 5
10 015 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1 2 2
11 017 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 11 27 22
12 021 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 11 8
13 022 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 2 3 3
14 023 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 28 52 35
15 027 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
16 028 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 2 2 2
17 019 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 0 0 0
18 020 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1 1 1
19 025 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 3 6 3
20 026 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 4 9 4
21 024 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 3 7 5
22 016 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0 0 0
23 014 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 0 0 0
24 041 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 17 39 31
25 042 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 8 21 14
26 043 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขา) 0 0 0
27 044 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 16 28 19
28 045 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 4 5 4
29 048 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 24 55 39
30 049 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 21 69 31
31 040 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 10 53 19
32 046 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 3 3 3
33 053 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 12 31 20
34 054 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 6 11 9
35 056 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 11 18 13
36 197 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สาขา) 0 0 0
37 058 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 3 3 3
38 059 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0
39 060 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 12 7
40 061 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 0 0
41 062 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1 3 2
42 065 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 6 1
43 063 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 2 6 2
44 064 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 25 43 37
45 066 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 9 17 13
46 075 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 6 9 7
47 067 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 3 2
48 069 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0 0 0
49 070 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 3 13 4
50 072 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1 3 2
51 071 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 12 36 21
52 073 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 10 21 16
53 068 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 0 0 0
54 076 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 3 6 4
55 078 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 3 7 5
56 079 โรงเรียนนาคอกควาย 1 3 1
57 080 โรงเรียนนาคูณวิทยา 2 3 2
58 081 โรงเรียนนาจำปา 4 18 6
59 082 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 3 2
60 083 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 6 10 8
61 084 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 16 29 19
62 085 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 3 10 4
63 077 โรงเรียนนาโกวิทยา 8 45 15
64 088 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1 2 1
65 087 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0
66 131 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 21 40 29
67 132 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0 0 0
68 133 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 11 29 19
69 097 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 13 6
70 100 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1 0 0
71 101 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 3 2
72 104 โรงเรียนบ้านจานวิทยา 0 0 0
73 106 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 1 1 1
74 107 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 12 29 14
75 109 โรงเรียนบ้านท่างาม 4 10 7
76 108 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก 0 0 0
77 110 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 16 56 25
78 113 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 6 12 9
79 114 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 5 12 10
80 115 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 6 11 9
81 117 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 8 15 10
82 118 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0
83 119 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
84 120 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 3 5 4
85 121 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 15 26 22
86 122 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 26 76 40
87 123 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1 3 1
88 124 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 7 4
89 125 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4 12 8
90 126 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 8 5
91 127 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24 42 36
92 128 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 2 3 2
93 129 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 4 12 6
94 130 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 0 0 0
95 098 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 2 2 2
96 099 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 41 131 73
97 198 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 2 5 4
98 102 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 4 2
99 103 โรงเรียนบ้านโคกใส 3 7 6
100 105 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0
101 112 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 1 3 2
102 111 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 2 7 4
103 199 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 7 11 7
104 135 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 25 49 36
105 136 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 3 4 4
106 139 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 11 65 27
107 142 โรงเรียนภูปอวิทยา 0 0 0
108 143 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0 0 0
109 145 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ 0 0 0
110 144 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0 0 0
111 146 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 11 28 20
112 148 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1 20 6
113 200 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม (สาขา) 0 0 0
114 149 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 4 5 5
115 150 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1 1 1
116 153 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 8 20 15
117 154 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0
118 152 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 0 0 0
119 151 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 0 0 0
120 155 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 18 51 33
121 156 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 8 2
122 157 โรงเรียนสายป่าแดง 5 7 5
123 201 โรงเรียนสายป่าแดง (สาขา) 0 0 0
124 158 โรงเรียนสำเริงวิทยา 3 8 6
125 159 โรงเรียนสิงห์สะอาด 4 7 6
126 161 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 8 8 8
127 164 โรงเรียนหนองตุวิทยา 3 5 5
128 165 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1 3 1
129 167 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0
130 166 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 8 17 13
131 169 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 27 74 50
132 176 โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 2 2
133 162 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 3 3 3
134 163 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 9 5
135 168 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 10 28 14
136 173 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 2 0 0
137 174 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 10 20 15
138 202 โรงเรียนหนองแวงแสน 3 7 3
139 175 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 7 11 9
140 171 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2 8 4
141 172 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาฯ 0 0 0
142 170 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 1 1
143 177 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 0 0 0
144 180 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 1 2 1
145 181 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1 2 1
146 182 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 4 6 6
147 178 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 25 53 37
148 179 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
149 186 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 12 21 15
150 187 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 27 77 35
151 007 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 0 0 0
152 013 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0 0 0
153 050 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1 3 2
154 160 โรงเรียนเสมาสามัคคี 1 1 1
155 203 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 0 0 0
156 184 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 2 6 3
157 185 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1 6 1
158 183 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 10 20 13
159 010 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 8 25 14
160 008 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 2 2 2
161 009 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 2 9 2
162 029 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 7 4
163 030 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 3 11 6
164 031 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 4 12 8
165 032 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0 0 0
166 034 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 1 2 1
167 035 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0
168 037 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 2 2 2
169 038 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 7 14 10
170 039 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 0 0 0
171 033 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 4 5 5
172 036 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 3 6 5
173 089 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0 0 0
174 090 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2 3 3
175 093 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 13 36 25
176 094 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 2 6 4
177 095 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 5 11 6
178 091 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 12 6
179 092 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 15 22 18
180 096 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 0
181 138 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2 6 2
182 137 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 2 4 3
183 140 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1 10 3
184 141 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขา) 0 0 0
185 205 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
186 116 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 0 0 0
187 134 โรงเรียนบุญมีวิทยา 14 35 24
188 206 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 21 47 21
189 204 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0
190 188 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 0 0 0
191 189 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 13 46 26
192 190 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 0 0 0
193 191 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0
194 192 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 4 15 8
195 193 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0
196 194 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0
197 195 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 1 1 1
198 052 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 8 44 18
รวม 1029 2547 1568
4115


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]