การแข่งขันระดับขยายโอกาส
     สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558  ณ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร  ยกเว้นกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซ้ออู้  ม.1 - ม.3 ขอให้ไปทำการแข่งขันในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 14:14 น.