สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังยางวิทยาคาร 15 5 0 3 20
2 ปอแดงวิทยา 14 2 0 2 16
3 หนองแวงประชาสรรพ์ 13 2 0 2 15
4 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 13 2 0 1 15
5 บ้านหนองแซง 13 1 1 1 15
6 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 12 0 2 1 14
7 นาค้อวิทยาคม 11 5 1 1 17
8 หนองกุงศรีวิทยาคม 11 0 0 1 11
9 พินิจราษฎร์บำรุง 11 0 0 0 11
10 ฮ่องฮีวิทยา 10 2 1 0 13
11 อนุบาลชุลีพร 10 2 0 0 12
12 ดงบังวิทยา 10 0 2 0 12
13 ขอนแก่นวิทยาเสริม 10 0 1 0 11
14 โคกประสิทธิ์วิทยา 9 1 1 0 11
15 ห้วยเตยวิทยา 9 1 0 3 10
16 สายปัญญาสมาคม 9 1 0 0 10
17 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 8 3 0 0 11
18 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 8 2 0 1 10
19 อนุบาลพรวิรุฬห์ 8 2 0 0 10
20 นาแกราษฎร์อำนวย 8 1 1 0 10
21 โคกเครือวิทยา 8 1 0 1 9
22 กิตติรวี 8 0 1 0 9
23 ยางอู้มวิทยาคาร 8 0 0 0 8
24 ยางคำวิทยา 8 0 0 0 8
25 บ้านแกวิทยาคม 7 3 2 0 12
26 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 7 1 0 1 8
27 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 7 0 0 0 7
28 คำขามวิทยา 7 0 0 0 7
29 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 6 3 2 0 11
30 กุดฆ้องชัยวิทยา 6 1 0 0 7
31 จินดาสินธวานนท์ 6 0 1 0 7
32 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 0 0 0 6
33 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 5 2 4 1 11
34 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 2 1 2 8
35 คำไฮวิทยา 5 2 0 1 7
36 บ้านหนองชุมแสง 5 0 1 0 6
37 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 5 0 0 1 5
38 หนองอิเฒ่าวิทยา 5 0 0 0 5
39 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 5 0 0 0 5
40 หนองกุงราษฎร์วิทยา 5 0 0 0 5
41 หนองบัววิทยาเสริม 4 3 0 0 7
42 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 4 2 0 2 6
43 ท่าคันโทวิทยายน 4 2 0 0 6
44 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 1 0 1 5
45 บ้านทรายทองวิทยาคม 4 1 0 1 5
46 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 4 1 0 0 5
47 นาดีหลุมข้าววิทยา 4 0 1 1 5
48 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 4 0 0 1 4
49 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 0 0 1 4
50 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 0 4
51 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 4 0 0 0 4
52 บ้านหนองแวงฮี 4 0 0 0 4
53 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 0 0 0 4
54 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 3 1 1 1 5
55 หมองมันปลาวิทยา 3 1 1 0 5
56 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 3 1 1 0 5
57 สว่างกิจวิทยา 3 1 0 1 4
58 เชียงสาศิลปสถาน 3 1 0 0 4
59 บ้านหาดทรายมูล 3 0 1 0 4
60 หัวนาคำจรูญศิลป์ 3 0 1 0 4
61 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 3 0 1 0 4
62 หนองสวงวิทยาคม 3 0 1 0 4
63 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 3 0 0 1 3
64 บัวสะอาดส่งเสริม 3 0 0 0 3
65 โคกคำวิทยา 3 0 0 0 3
66 โนนชัยประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
67 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 2 1 0 5
68 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
69 โนนศิลาสว่างวิทย์ 2 1 2 0 5
70 นาบงวิทยา 2 1 0 0 3
71 หนองใหญ่วิทยา 2 1 0 0 3
72 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 2 1 0 0 3
73 รวมบัณฑิตศึกษา 2 1 0 0 3
74 กุดจิกวิทยาคาร 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองขาม 2 1 0 0 3
76 หนองแข้วิทยา 2 1 0 0 3
77 โคกศรีวิทยายน 2 0 1 0 3
78 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 2 2
79 ดอนขีวิทยา 2 0 0 0 2
80 บ้านหนองเสือ 2 0 0 0 2
81 หนองเม็กวิทยา 2 0 0 0 2
82 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 2 0 0 0 2
83 บ้านดงน้อย 2 0 0 0 2
84 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 0 0 0 2
85 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 0 0 0 2
86 หน่อคำประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
87 คำใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
88 ชุมชนดอนม่วงงาม 2 0 0 0 2
89 บ้านคำแคน 2 0 0 0 2
90 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 0 0 0 2
91 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 2 0 0 0 2
92 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0 0 2
93 ภูฮังวิทยาคาร 2 0 0 0 2
94 หนองโนวิทยาคม 2 0 0 0 2
95 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 0 0 0 2
96 อุ่มเม่าวิทยา 2 0 0 0 2
97 นางามแก่นลำดวนวิทยา 1 2 0 1 3
98 ดอนยานางศึกษา 1 2 0 0 3
99 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1 1 0 2 2
100 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
101 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 1 0 0 2
102 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 1 0 0 2
103 บ้านโนนอำนวย 1 1 0 0 2
104 ดงบังอำนวยวิทย์ 1 1 0 0 2
105 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
106 หนองปะโอประชาอุทิศ 1 1 0 0 2
107 หนองโนวิทยา 1 1 0 0 2
108 บ้านแสนสุข 1 1 0 0 2
109 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 1 0 0 2
110 โนนเตาไหหนองแก 1 1 0 0 2
111 หนองไม้พลวงวิทยาคม 1 0 1 0 2
112 ท่าคันโทวิทยายน 1 0 0 1 1
113 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 0 1
114 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 0 0 0 1
115 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 0 1
116 ไทรทองวิทยาคาร 1 0 0 0 1
117 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
118 วัดบ้านกุดสังข์ 1 0 0 0 1
119 สำราญ-ประภาศรี 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
121 คำมันปลาผดุงวิทย์ 1 0 0 0 1
122 บ้านขามวิทยาคม 1 0 0 0 1
123 บ้านชัยศรี 1 0 0 0 1
124 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
125 เสริมเสาเล้าวิทยา 1 0 0 0 1
126 ธนาศิริวัฒนศึกษา 0 3 0 0 3
127 คำโองวิทยา 0 1 0 1 1
128 ท่าแห่วิทยาคม 0 1 0 0 1
129 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 1 0 0 1
130 สระแก้ววิทยานุกูล 0 1 0 0 1
131 หนองบัวชุม 0 1 0 0 1
132 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
133 ห้วยยางดงวิทยา 0 1 0 0 1
134 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 1 0 0 1
135 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 1 0 1
136 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 1 0 1
137 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0 1 0
138 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 1 0
139 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
140 อนุบาลลำปาว 0 0 0 1 0
141 หนองแสงวิทยา 0 0 0 0 0
142 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 516 101 37 44 654