สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปอแดงวิทยา 14 1 0 2 15
2 หนองแวงประชาสรรพ์ 13 2 0 2 15
3 วังยางวิทยาคาร 11 3 0 3 14
4 บ้านหนองแซง 11 1 1 1 13
5 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 11 0 2 1 13
6 หนองกุงศรีวิทยาคม 11 0 0 1 11
7 ฮ่องฮีวิทยา 10 2 1 0 13
8 อนุบาลชุลีพร 10 2 0 0 12
9 ดงบังวิทยา 10 0 2 0 12
10 ห้วยเตยวิทยา 9 1 0 3 10
11 สายปัญญาสมาคม 9 1 0 0 10
12 ขอนแก่นวิทยาเสริม 9 0 1 0 10
13 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 8 2 0 1 10
14 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 8 2 0 1 10
15 อนุบาลพรวิรุฬห์ 8 2 0 0 10
16 ยางคำวิทยา 8 0 0 0 8
17 นาค้อวิทยาคม 7 4 1 1 12
18 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 7 3 0 0 10
19 โคกประสิทธิ์วิทยา 7 1 1 0 9
20 โคกเครือวิทยา 7 1 0 1 8
21 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 7 0 0 0 7
22 คำขามวิทยา 7 0 0 0 7
23 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 6 3 2 0 11
24 นาแกราษฎร์อำนวย 6 1 1 0 8
25 กุดฆ้องชัยวิทยา 6 1 0 0 7
26 กิตติรวี 6 0 1 0 7
27 พินิจราษฎร์บำรุง 6 0 0 0 6
28 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 5 2 4 1 11
29 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 2 1 2 8
30 คำไฮวิทยา 5 2 0 1 7
31 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 5 1 0 1 6
32 บ้านแกวิทยาคม 5 0 2 0 7
33 จินดาสินธวานนท์ 5 0 1 0 6
34 บ้านหนองชุมแสง 5 0 1 0 6
35 ยางอู้มวิทยาคาร 5 0 0 0 5
36 หนองกุงราษฎร์วิทยา 5 0 0 0 5
37 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 5 0 0 0 5
38 หนองบัววิทยาเสริม 4 3 0 0 7
39 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 4 2 0 2 6
40 บ้านทรายทองวิทยาคม 4 1 0 1 5
41 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 4 1 0 0 5
42 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 4 0 0 1 4
43 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 0 0 1 4
44 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 0 4
45 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 4 0 0 0 4
46 บ้านหนองแวงฮี 4 0 0 0 4
47 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 0 0 0 4
48 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 3 1 1 1 5
49 หมองมันปลาวิทยา 3 1 1 0 5
50 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 3 1 1 0 5
51 สว่างกิจวิทยา 3 1 0 1 4
52 ท่าคันโทวิทยายน 3 1 0 0 4
53 นาดีหลุมข้าววิทยา 3 0 1 1 4
54 บ้านหาดทรายมูล 3 0 1 0 4
55 หัวนาคำจรูญศิลป์ 3 0 1 0 4
56 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 3 0 1 0 4
57 หนองสวงวิทยาคม 3 0 1 0 4
58 โคกคำวิทยา 3 0 0 0 3
59 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 0 0 0 3
60 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 2 1 0 5
61 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
62 โนนศิลาสว่างวิทย์ 2 1 2 0 5
63 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 2 1 0 1 3
64 หนองใหญ่วิทยา 2 1 0 0 3
65 รวมบัณฑิตศึกษา 2 1 0 0 3
66 กุดจิกวิทยาคาร 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองขาม 2 1 0 0 3
68 หนองแข้วิทยา 2 1 0 0 3
69 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 2 2
70 ดอนขีวิทยา 2 0 0 0 2
71 บ้านหนองเสือ 2 0 0 0 2
72 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 0 0 0 2
73 หนองอิเฒ่าวิทยา 2 0 0 0 2
74 หน่อคำประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
75 เชียงสาศิลปสถาน 2 0 0 0 2
76 คำใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
77 ชุมชนดอนม่วงงาม 2 0 0 0 2
78 บ้านคำแคน 2 0 0 0 2
79 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 0 0 0 2
80 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 2 0 0 0 2
81 ภูฮังวิทยาคาร 2 0 0 0 2
82 หนองโนวิทยาคม 2 0 0 0 2
83 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 0 0 0 2
84 อุ่มเม่าวิทยา 2 0 0 0 2
85 นางามแก่นลำดวนวิทยา 1 2 0 1 3
86 ดอนยานางศึกษา 1 2 0 0 3
87 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1 1 0 2 2
88 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 1 0 0 2
89 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 1 0 0 2
90 บ้านโนนอำนวย 1 1 0 0 2
91 ดงบังอำนวยวิทย์ 1 1 0 0 2
92 นาบงวิทยา 1 1 0 0 2
93 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
94 หนองปะโอประชาอุทิศ 1 1 0 0 2
95 หนองโนวิทยา 1 1 0 0 2
96 บ้านแสนสุข 1 1 0 0 2
97 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 1 0 0 2
98 โนนเตาไหหนองแก 1 1 0 0 2
99 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 1 0 0 2
100 โคกศรีวิทยายน 1 0 1 0 2
101 หนองไม้พลวงวิทยาคม 1 0 1 0 2
102 ท่าคันโทวิทยายน 1 0 0 1 1
103 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 1 0 0 1 1
104 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 0 0 0 1
105 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 0 0 0 1
106 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 0 1
107 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
108 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
109 สำราญ-ประภาศรี 1 0 0 0 1
110 ไทรทองวิทยาคาร 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
112 คำมันปลาผดุงวิทย์ 1 0 0 0 1
113 บัวสะอาดส่งเสริม 1 0 0 0 1
114 บ้านขามวิทยาคม 1 0 0 0 1
115 บ้านชัยศรี 1 0 0 0 1
116 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
117 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 0 1
118 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 1 0 0 0 1
119 เสริมเสาเล้าวิทยา 1 0 0 0 1
120 โนนชัยประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
121 ธนาศิริวัฒนศึกษา 0 3 0 0 3
122 คำโองวิทยา 0 1 0 1 1
123 ท่าแห่วิทยาคม 0 1 0 0 1
124 บ้านหนองแสง 0 1 0 0 1
125 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 1 0 0 1
126 สระแก้ววิทยานุกูล 0 1 0 0 1
127 หนองบัวชุม 0 1 0 0 1
128 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
129 ห้วยยางดงวิทยา 0 1 0 0 1
130 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 1 0 0 1
131 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 1 0 1
132 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 1 0 1
133 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 1 0
135 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 0 0 0 1 0
136 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
137 อนุบาลลำปาว 0 0 0 1 0
138 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 444 92 37 44 617