เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กิตติรวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านแสนสุข สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 6
7 หนองโนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 7
8 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 8
9 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 4
5 คำโองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 5
6 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 5
7 บ้านหนองไผ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 53 เข้าร่วม 7
8 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 51 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69.24 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67.09 ทองแดง 4
5 บ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63 ทองแดง 5
6 หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60.86 ทองแดง 6
7 ไชยศรีเรืองวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 55.83 เข้าร่วม 7
8 หนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 51.80 เข้าร่วม 8
9 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 33.03 เข้าร่วม 9
10 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.25 ทอง 4
5 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 5
6 ห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 6
7 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.50 เงิน 7
8 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 คำใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.75 ทอง 4
5 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.50 ทอง 5
6 สว่างกิจวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 6
7 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.75 ทอง 7
8 อนุบาลพรวิรุฬห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 8
9 กุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.25 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กิตติรวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กิตติรวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 4
5 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94.10 ทอง ชนะเลิศ
2 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 นาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
4 วังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 4
5 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 5
6 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
7 นาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
8 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
9 ไทรทองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชัยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 4
5 สายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 5
6 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 6
7 อนุบาลพรวิรุฬห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 7
8 สว่างกิจวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 8
9 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 9
10 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง 4
5 อนุบาลพรวิรุฬห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 4
5 สระแก้ววิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 5
6 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน