หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 พ.ย. 2558 -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สนามเทศบาลตำบลนามน เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 -
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สนามเทศบาลตำบลนามน เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]