หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 24 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
2 โรงเรียนเอกปัญญา 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
3 โรงเรียนหนองบัวใน 18 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
4 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
5 โรงเรียนโคกนาดี 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
6 โรงเรียนบ้านชาด 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
7 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 14 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
8 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 16 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 3 18.75% 16
10 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 15 11 73.33% 1 6.67% 0 0% 3 20% 15
11 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 13 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 13
14 โรงเรียนนาขามวิทยา 15 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนบ้านกลาง 16 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
17 โรงเรียนบ้านดินจี่ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
18 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
19 โรงเรียนบ้านนาคู 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านนาบอน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
25 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
27 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านโนนชาด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนนางามวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
42 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนสังคมพัฒนา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนเขาวงวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
58 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านคุย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านกกตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านนากระเดา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนนาทันวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนหนองบัวกลาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
89 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านคำม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนสมฤทัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านวังเวียง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านวังมน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านนาวี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านบึงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านดงหมู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
158 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
159 โรงเรียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]