หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 1 0 0
2 002 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 9 64 13
3 003 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 8 19 9
4 004 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 4 10 4
5 005 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 7 12 10
6 006 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 2 6 3
7 007 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 3 38 5
8 205 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 7 26 11
9 011 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 18 34 24
10 014 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 6 55 16
11 017 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 1 2 1
12 018 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0
13 016 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 3 22 8
14 015 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 2 8 4
15 013 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 7 12 8
16 012 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0 0 0
17 019 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
18 010 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
19 026 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 5 14 9
20 028 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 8 10 9
21 030 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 0
22 032 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 6 12 8
23 033 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 17 38 26
24 034 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 2 3 2
25 035 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 14 27 20
26 036 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 2 3 3
27 029 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 9 15 12
28 031 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 11 42 18
29 039 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0
30 040 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 4 2
31 041 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 4 6 5
32 042 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 6 10 8
33 043 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 0 0 0
34 045 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 1 1
35 048 โรงเรียนนาขามวิทยา 15 33 22
36 050 โรงเรียนนางามวิทยา 6 9 8
37 051 โรงเรียนนาทันวิทยา 5 10 5
38 052 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 5 13 7
39 053 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 5 12 7
40 046 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 4 15 9
41 047 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 15 27 20
42 049 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1 3 2
43 054 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 6 16 12
44 055 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 9 24 17
45 056 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0
46 057 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 6 5 5
47 155 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 4 4 4
48 059 โรงเรียนบ้านกกตาล 3 8 5
49 060 โรงเรียนบ้านกลาง 16 30 22
50 061 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 5 13 10
51 062 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
52 063 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 0 0 0
53 064 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 2 4 3
54 069 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
55 068 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0
56 070 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 0 0 0
57 072 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 2 3 2
58 073 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 5 14 9
59 074 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 2 7 4
60 075 โรงเรียนบ้านคำม่วง 2 4 3
61 076 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 1 1 1
63 078 โรงเรียนบ้านคุย 5 23 8
64 071 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 1 1
65 081 โรงเรียนบ้านจอมทอง 0 0 0
66 082 โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 0 0
67 083 โรงเรียนบ้านจาน 0 0 0
68 085 โรงเรียนบ้านชาด 14 40 24
69 086 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 6 2
70 087 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 15 44 28
71 088 โรงเรียนบ้านดงหมู 1 3 2
72 089 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
73 090 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 3 8 5
74 091 โรงเรียนบ้านดินจี่ 10 21 16
75 092 โรงเรียนบ้านนากระเดา 3 6 3
76 093 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 1 3 2
77 094 โรงเรียนบ้านนาคู 10 39 21
78 095 โรงเรียนบ้านนาทัน 0 0 0
79 096 โรงเรียนบ้านนาบอน 8 16 11
80 098 โรงเรียนบ้านนาวี 1 3 2
81 099 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 2 3 2
82 097 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 3 9 5
83 100 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 1 2 1
84 112 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 16 70 27
85 113 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 2 4 2
86 114 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 3 6 3
87 116 โรงเรียนบ้านบึงทอง 1 2 1
88 117 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1 1 1
89 115 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 2 4 3
90 111 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 2 2 2
91 118 โรงเรียนบ้านปลาขาว 0 0 0
92 119 โรงเรียนบ้านผึ้ง 0 0 0
93 120 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 1 20 5
94 125 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 4 21 7
95 126 โรงเรียนบ้านวังมน 2 5 2
96 127 โรงเรียนบ้านวังเวียง 5 10 6
97 129 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
98 130 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 1 3 1
99 131 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 11 24 14
100 132 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 24 61 41
101 133 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 5 11 5
102 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 15 30 19
103 134 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 2 1
104 135 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1 3 2
105 137 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0
106 139 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 17 9
107 138 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 0 0 0
108 216 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 5 12 9
109 141 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 3 3
110 143 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 5 7 6
111 145 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
112 142 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 8 3
113 144 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 7 6
114 136 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 1 3 1
115 140 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 2 2
116 147 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 7 5
117 148 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 1 1 1
118 149 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
119 146 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 2 4 2
120 065 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 5 9 7
121 151 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 7 6 5
122 150 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
123 152 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 1 3 2
124 066 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 0 0 0
125 067 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 0 0 0
126 153 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 3 5 3
127 080 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 0 0 0
128 079 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 4 6 4
129 084 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 5 10 8
130 101 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 8 19 12
131 103 โรงเรียนบ้านโนนชาด 8 13 10
132 102 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 3 2
133 105 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 6 4
134 106 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0
135 107 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 2 14 6
136 108 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
137 109 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
138 110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 2 2
139 104 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 4 10 4
140 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0 0 0
141 122 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 0 0 0
142 124 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 4 4 4
143 123 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 1 1
144 154 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 2 4 2
145 157 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 0 0 0
146 159 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 2 5 4
147 160 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 1 2 1
148 161 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 3 12 5
149 163 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 2 5 3
150 164 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 3 6 3
151 165 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 9 22 10
152 168 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 14 22 18
153 166 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 10 22 16
154 169 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1 1 1
155 170 โรงเรียนสังคมพัฒนา 6 16 11
156 171 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 2 3 3
157 173 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 4 13 4
158 174 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 5 1
159 172 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 1 2 1
160 175 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 0 0 0
161 176 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 0 0 0
162 177 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
163 178 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 5 7 6
164 179 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 13 42 19
165 180 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 2 2 2
166 181 โรงเรียนหนองบัวกลาง 4 6 5
167 183 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 0 0 0
168 184 โรงเรียนหนองบัวนอก 0 0 0
169 186 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 4 9 6
170 182 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0
171 185 โรงเรียนหนองบัวใน 18 38 22
172 188 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 7 5
173 191 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 2 3 2
174 192 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 0 0 0
175 195 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 4 7 6
176 198 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0
177 196 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 5 6 5
178 197 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 5 13 10
179 200 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 2 3 3
180 189 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 3 6 5
181 190 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
182 193 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 7 14 7
183 194 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 5 6 6
184 199 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 3 2
185 187 โรงเรียนหนองโพนสูง 0 0 0
186 201 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 0 0 0
187 202 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 1 3 2
188 206 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
189 212 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
190 208 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
191 213 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 1 2 2
192 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 11 48 14
193 162 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 3 5 4
194 215 โรงเรียนเหล่าภูพาน(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
195 203 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 7 7 7
196 204 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 2 2 2
197 214 โรงเรียนเอกปัญญา 17 50 23
198 008 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 4 14 8
199 027 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 1 3 1
200 038 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 0
201 020 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 10 9
202 021 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 1 2 1
203 022 โรงเรียนโคกนาดี 13 25 20
204 023 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1 3 2
205 024 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 6 6
206 156 โรงเรียนโป่งนกเป้า 0 0 0
207 158 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 2 9 4
208 025 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 9 19 15
209 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 3 2 2
210 058 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 6 12 6
211 167 โรงเรียนสมฤทัย 2 6 4
212 207 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 0 0 0
213 209 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
214 210 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
215 211 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 6 2
216 009 โรงเรียนเขาวงวิทยา 6 17 8
รวม 798 1999 1148
3147


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]