สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 23 1 0 0 24
2 เอกปัญญา 17 0 0 0 17
3 หนองบัวใน 16 1 1 0 18
4 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 15 1 1 0 17
5 โคกนาดี 13 0 0 0 13
6 บ้านชาด 12 1 0 1 13
7 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 12 0 0 2 12
8 คำบงพิทยาคม 11 5 1 1 17
9 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 11 2 0 3 13
10 นาโกวิทยาสูง 11 1 0 3 12
11 บ้านดงสวนพัฒนา 10 2 2 1 14
12 บ้านสวนผึ้ง 10 1 0 0 11
13 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 10 0 1 2 11
14 นาขามวิทยา 8 6 0 1 14
15 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 8 4 1 1 13
16 บ้านกลาง 8 3 2 3 13
17 บ้านดินจี่ 8 1 1 0 10
18 ชุมชนโพนพิทยาคม 8 1 0 2 9
19 บ้านนาคู 8 1 0 1 9
20 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 8 1 0 0 9
21 บ้านนาบอน 8 0 0 0 8
22 บ้านส้มป่อย 7 4 3 1 14
23 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 7 2 1 1 10
24 สมเด็จประชานุเคราะห์ 7 1 0 2 8
25 สงเปลือยวิทยายน 7 1 0 1 8
26 บ้านโนนค้อ 7 0 1 0 8
27 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 6 3 0 0 9
28 ไค้นุ่นวิทยาพูน 6 2 1 0 9
29 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 6 2 0 1 8
30 บ้านโนนชาด 6 2 0 0 8
31 กุดค้าวเทพพิทยา 6 1 0 1 7
32 ทุ่งคลองวิทยา 6 0 0 0 6
33 นางามวิทยา 6 0 0 0 6
34 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 5 2 0 0 7
35 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 5 2 0 0 7
36 หนองแสงถวิลราษฎร์ 5 1 1 0 7
37 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 5 1 1 0 7
38 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 5 1 0 1 6
39 บัณฑิตศึกษา 5 1 0 0 6
40 บ้านหนองผือ 5 1 0 0 6
41 คำม่วงจริสวิทย์ 5 0 0 1 5
42 บ้านเก่าเดื่อ 5 0 0 0 5
43 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 0 0 0 5
44 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 5 0 0 0 5
45 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 5 0 0 0 5
46 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 5 0 0 0 5
47 บ้านโจดนาตาล 5 0 0 0 5
48 หนองห้างฉวีวิทย์ 5 0 0 0 5
49 นาสีนวลวิทยา 5 0 0 0 5
50 บ้านหนองมะงง 5 0 0 0 5
51 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 4 3 0 0 7
52 สังคมพัฒนา 4 2 0 0 6
53 เขาวงวิทยา 4 1 1 0 6
54 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 4 1 0 1 5
55 บ้านสุขเจริญ 4 1 0 0 5
56 บ้านคำป่าหว้าน 4 1 0 0 5
57 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 4 0 0 2 4
58 บ้านหนองสระพัง 4 0 0 1 4
59 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 4 0 0 1 4
60 บ้านม่วงกุล 4 0 0 0 4
61 หนองบัววิทยาสรรพ์ 4 0 0 0 4
62 แก่งพฤๅชัยวิทยา 4 0 0 0 4
63 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 4 0 0 0 4
64 หนองห้างอำนวยวิทย์ 3 2 0 0 5
65 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
66 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 3 1 1 2 5
67 หนองแสงวิทยาเสริม 3 1 1 0 5
68 บ้านคุย 3 1 0 1 4
69 บ้านโคกโก่ง 3 1 0 0 4
70 ดงเหนือประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
71 บ้านห้วยผึ้ง 3 0 1 0 4
72 บ้านโพนสวาง 3 0 0 1 3
73 บ้านนาไร่เดียว 3 0 0 0 3
74 เย็นสยามวิทยา 3 0 0 0 3
75 บ้านกกตาล 3 0 0 0 3
76 บ้านนากระเดา 3 0 0 0 3
77 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 3 0 0 0 3
78 ยิ่งสันต์วิทยา 3 0 0 0 3
79 นาทันวิทยา 2 2 0 1 4
80 สามัคคีบัวขาว 2 2 0 0 4
81 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
82 หนองบัวกลาง 2 1 1 0 4
83 บ้านโนนเที่ยง 2 1 0 1 3
84 คำเมยราษฎร์พัฒนา 2 1 0 0 3
85 บ้านดอนอุมรัว 2 1 0 0 3
86 หนองแวงวิทยานุกูล 2 1 0 0 3
87 บ้านแห่เจริญวิทย์ 2 1 0 0 3
88 บ้านกอกวิทยาคม 2 0 2 1 4
89 หนองหญ้าปล้อง 2 0 2 0 4
90 บ้านบึงโคกสะอาด 2 0 0 0 2
91 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 2 0 0 0 2
92 บ้านบ่อแก้ว 2 0 0 0 2
93 บ้านกุดฝั่งแดง 2 0 0 0 2
94 บ้านคำม่วง 2 0 0 0 2
95 หนองสนมราษฎร์อำนวย 2 0 0 0 2
96 บ้านคำพิมูล 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
98 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 2 0 0 0 2
99 บ้านโนนยาง 2 0 0 0 2
100 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 2 0 0 0 2
101 บ้านห้วยแดง 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 0 2
103 บ้านโนนศาลา 2 0 0 0 2
104 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
105 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 2 0 0 0 2
106 สมฤทัย 2 0 0 0 2
107 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 2 0 0 0 2
108 อนุบาลสมฤทัย 2 0 0 0 2
109 บ้านวังเวียง 1 3 1 0 5
110 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1 2 1 0 4
111 กุดหว้าวิทยา 1 2 0 0 3
112 บ้านหนองแสง 1 2 0 0 3
113 บ้านบัวสามัคคี 1 1 1 0 3
114 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
115 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1 1 0 0 2
116 บ้านนาเหนือ 1 1 0 0 2
117 คำเม็กวิทยา 1 1 0 0 2
118 ดงสวางวรวิทย์ 1 1 0 0 2
119 บ้านวังมน 1 1 0 0 2
120 สามขาราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
121 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 1 0 1 0 2
122 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 0 1 1
123 กุดสิมวิทยาสาร 1 0 0 1 1
124 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 0 1
125 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
126 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 0 1
128 บ้านโพนแพง 1 0 0 0 1
129 สะพานหินวิทยาคม 1 0 0 0 1
130 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0 0 1
131 บ้านนาวี 1 0 0 0 1
132 บ้านบึงทอง 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองขอนแก่น 1 0 0 0 1
134 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 0 0 0 1
135 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
136 บ้านพรหมสว่าง 1 0 0 0 1
137 แจนแลนวิทยา 1 0 0 0 1
138 โคกกลางสมเด็จ 1 0 0 0 1
139 บ้านนากุดสิม 1 0 0 0 1
140 บ้านน้ำปุ้น 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยฝา 1 0 0 0 1
143 บ้านเหล่าสีแก้ว 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 0 0 0 1
145 สามัคคีวิทยาคม 1 0 0 0 1
146 สามเพื่อนพัฒนา 1 0 0 0 1
147 หินลาดนารายณ์สาร 1 0 0 0 1
148 อุปรีศรีวิทยา 1 0 0 0 1
149 โคกมะลิวิทยา 1 0 0 0 1
150 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
151 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 1 1 1 2
152 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 1 0 1 1
153 บ้านดงหมู 0 1 0 0 1
154 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
155 บ้านสร้างแสน 0 1 0 0 1
156 มะนาววิทยาเสริม 0 1 0 0 1
157 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 2 0
158 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0 2 0
159 0 0 0 1 0
160 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 0
รวม 595 114 32 51 792