สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 20 1 0 0 21
2 เอกปัญญา 17 0 0 0 17
3 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 15 1 1 0 17
4 หนองบัวใน 12 0 1 0 13
5 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 12 0 0 2 12
6 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 11 2 0 3 13
7 โคกนาดี 11 0 0 0 11
8 บ้านดงสวนพัฒนา 10 2 2 1 14
9 นาโกวิทยาสูง 10 1 0 1 11
10 บ้านดินจี่ 8 1 1 0 10
11 บ้านนาบอน 8 0 0 0 8
12 นาขามวิทยา 7 6 0 1 13
13 คำบงพิทยาคม 7 3 1 0 11
14 บ้านกลาง 7 2 2 3 11
15 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 7 2 1 1 10
16 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 7 2 1 0 10
17 บ้านชาด 7 1 0 1 8
18 สงเปลือยวิทยายน 7 1 0 1 8
19 บ้านสวนผึ้ง 7 1 0 0 8
20 บ้านโนนค้อ 7 0 1 0 8
21 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 6 2 0 1 8
22 บ้านโนนชาด 6 2 0 0 8
23 บ้านนาคู 6 1 0 1 7
24 กุดค้าวเทพพิทยา 6 1 0 1 7
25 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 6 0 1 1 7
26 สมเด็จประชานุเคราะห์ 6 0 0 2 6
27 ทุ่งคลองวิทยา 6 0 0 0 6
28 บ้านส้มป่อย 5 3 3 1 11
29 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 5 3 0 0 8
30 ไค้นุ่นวิทยาพูน 5 2 1 0 8
31 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 5 2 0 0 7
32 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 5 2 0 0 7
33 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 5 1 0 1 6
34 บัณฑิตศึกษา 5 1 0 0 6
35 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 0 0 0 5
36 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 5 0 0 0 5
37 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 5 0 0 0 5
38 บ้านโจดนาตาล 5 0 0 0 5
39 นาสีนวลวิทยา 5 0 0 0 5
40 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 4 3 0 0 7
41 เขาวงวิทยา 4 1 1 0 6
42 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 4 1 0 1 5
43 หนองแสงถวิลราษฎร์ 4 1 0 0 5
44 บ้านสุขเจริญ 4 1 0 0 5
45 บ้านหนองผือ 4 1 0 0 5
46 คำม่วงจริสวิทย์ 4 0 0 1 4
47 บ้านม่วงกุล 4 0 0 0 4
48 หนองบัววิทยาสรรพ์ 4 0 0 0 4
49 แก่งพฤๅชัยวิทยา 4 0 0 0 4
50 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 4 0 0 0 4
51 หนองห้างฉวีวิทย์ 4 0 0 0 4
52 บ้านหนองมะงง 4 0 0 0 4
53 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
54 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 3 1 1 2 5
55 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 3 1 1 0 5
56 บ้านคุย 3 1 0 1 4
57 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
58 บ้านคำป่าหว้าน 3 1 0 0 4
59 บ้านโพนสวาง 3 0 0 1 3
60 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 3 0 0 1 3
61 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 3 0 0 0 3
62 บ้านนาไร่เดียว 3 0 0 0 3
63 เย็นสยามวิทยา 3 0 0 0 3
64 บ้านกกตาล 3 0 0 0 3
65 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
66 สังคมพัฒนา 2 2 0 0 4
67 หนองห้างอำนวยวิทย์ 2 2 0 0 4
68 หนองบัวกลาง 2 1 1 0 4
69 บ้านดอนอุมรัว 2 1 0 0 3
70 หนองแวงวิทยานุกูล 2 1 0 0 3
71 บ้านแห่เจริญวิทย์ 2 1 0 0 3
72 บ้านโคกโก่ง 2 1 0 0 3
73 บ้านกอกวิทยาคม 2 0 2 1 4
74 หนองหญ้าปล้อง 2 0 2 0 4
75 บ้านห้วยผึ้ง 2 0 1 0 3
76 บ้านหนองสระพัง 2 0 0 1 2
77 บ้านคำพิมูล 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
79 บ้านนากระเดา 2 0 0 0 2
80 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 0 2
81 บ้านโนนศาลา 2 0 0 0 2
82 บ้านใหม่ชัยมงคล 2 0 0 0 2
83 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 2 0 0 0 2
84 สมฤทัย 2 0 0 0 2
85 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 2 0 0 0 2
86 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 2 0 0 0 2
87 หนองแสงวิทยาเสริม 2 0 0 0 2
88 อนุบาลสมฤทัย 2 0 0 0 2
89 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1 2 1 0 4
90 กุดหว้าวิทยา 1 2 0 0 3
91 บ้านหนองแสง 1 2 0 0 3
92 บ้านบัวสามัคคี 1 1 1 0 3
93 สามัคคีบัวขาว 1 1 0 0 2
94 คำเมยราษฎร์พัฒนา 1 1 0 0 2
95 บ้านนาเหนือ 1 1 0 0 2
96 คำเม็กวิทยา 1 1 0 0 2
97 ชุมชนโพนพิทยาคม 1 1 0 0 2
98 บ้านวังมน 1 1 0 0 2
99 สามขาราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
100 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 1 0 1 0 2
101 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 0 1 1
102 บ้านโนนเที่ยง 1 0 0 1 1
103 กุดสิมวิทยาสาร 1 0 0 1 1
104 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 0 1
105 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 0 1
107 บ้านโพนแพง 1 0 0 0 1
108 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1 0 0 0 1
109 ดงเหนือประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
110 บ้านบึงทอง 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองขอนแก่น 1 0 0 0 1
112 คำหมุนผดุงเวทย์ 1 0 0 0 1
113 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
114 บ้านบ่อแก้ว 1 0 0 0 1
115 บ้านพรหมสว่าง 1 0 0 0 1
116 โคกกลางสมเด็จ 1 0 0 0 1
117 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
118 บ้านคำม่วง 1 0 0 0 1
119 บ้านนากุดสิม 1 0 0 0 1
120 บ้านน้ำปุ้น 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 0 1
122 บ้านห้วยฝา 1 0 0 0 1
123 บ้านห้วยแดง 1 0 0 0 1
124 บ้านเหล่าสีแก้ว 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 1 0 0 0 1
126 ยิ่งสันต์วิทยา 1 0 0 0 1
127 สามัคคีวิทยาคม 1 0 0 0 1
128 สามเพื่อนพัฒนา 1 0 0 0 1
129 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 1 0 0 0 1
130 หนองสนมราษฎร์อำนวย 1 0 0 0 1
131 หินลาดนารายณ์สาร 1 0 0 0 1
132 อุปรีศรีวิทยา 1 0 0 0 1
133 โคกมะลิวิทยา 1 0 0 0 1
134 บ้านวังเวียง 0 3 1 0 4
135 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
136 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 1 1 1 2
137 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 1 0 0 1
138 บ้านดงหมู 0 1 0 0 1
139 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
140 บ้านสร้างแสน 0 1 0 0 1
141 มะนาววิทยาเสริม 0 1 0 0 1
142 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0 2 0
143 0 0 0 1 0
144 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0 1 0
รวม 481 95 30 39 645