สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 11 4 3 18 23 1 0 0 24
2 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 6 4 1 11 15 1 1 0 17
3 เอกปัญญา 4 5 5 14 17 0 0 0 17
4 หนองบัวใน 4 4 3 11 16 1 1 0 18
5 บ้านโนนค้อ 4 3 1 8 7 0 1 0 8
6 บ้านชาด 4 2 3 9 12 1 0 1 13
7 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 4 2 2 8 11 2 0 3 13
8 บ้านนาคู 4 2 1 7 8 1 0 1 9
9 ชุมชนโพนพิทยาคม 4 1 2 7 8 1 0 2 9
10 บ้านดงสวนพัฒนา 3 2 3 8 10 2 2 1 14
11 บ้านนาบอน 3 2 0 5 8 0 0 0 8
12 ทุ่งคลองวิทยา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
13 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 3 1 1 5 7 2 1 1 10
14 บ้านเก่าเดื่อ 3 1 1 5 5 0 0 0 5
15 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 1 1 5 5 0 0 0 5
16 ไค้นุ่นวิทยาพูน 3 1 0 4 6 2 1 0 9
17 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
18 บ้านสวนผึ้ง 3 0 2 5 10 1 0 0 11
19 บ้านส้มป่อย 2 4 1 7 7 4 3 1 14
20 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 2 3 4 9 12 0 0 2 12
21 สมเด็จประชานุเคราะห์ 2 3 1 6 7 1 0 2 8
22 นางามวิทยา 2 3 0 5 6 0 0 0 6
23 นาโกวิทยาสูง 2 1 4 7 11 1 0 3 12
24 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 2 1 2 5 5 0 0 0 5
25 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 2 1 1 4 10 0 1 2 11
26 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 2 1 1 4 6 2 0 1 8
27 บ้านหนองสระพัง 2 0 2 4 4 0 0 1 4
28 หนองแสงถวิลราษฎร์ 2 0 1 3 5 1 1 0 7
29 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
30 บ้านโจดนาตาล 2 0 0 2 5 0 0 0 5
31 บ้านบึงโคกสะอาด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 โคกนาดี 1 4 1 6 13 0 0 0 13
33 นาขามวิทยา 1 2 3 6 8 6 0 1 14
34 บ้านกลาง 1 2 1 4 8 3 2 3 13
35 บ้านม่วงกุล 1 2 1 4 4 0 0 0 4
36 คำบงพิทยาคม 1 2 0 3 11 5 1 1 17
37 สงเปลือยวิทยายน 1 2 0 3 7 1 0 1 8
38 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 1 2 4 8 1 0 0 9
39 คำม่วงจริสวิทย์ 1 1 1 3 5 0 0 1 5
40 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 4 0 0 1 4
41 หนองบัววิทยาสรรพ์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
42 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 3 0 1 0 4
43 บ้านโพนสวาง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
44 คำเมยราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 2 1 0 0 3
45 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
46 บ้านคุย 1 1 0 2 3 1 0 1 4
47 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 5 2 0 0 7
49 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1 0 2 3 4 1 0 1 5
50 บ้านนาไร่เดียว 1 0 2 3 3 0 0 0 3
51 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1 0 1 2 8 4 1 1 13
52 บ้านโนนชาด 1 0 1 2 6 2 0 0 8
53 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 0 1 2 4 0 0 0 4
54 บ้านโคกโก่ง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
55 เย็นสยามวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
56 บ้านบ่อแก้ว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1 0 1 2 1 1 0 0 2
58 หนองห้างอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
59 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 0 0 1 3 1 1 2 5
60 บ้านกกตาล 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านนากระเดา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 สามัคคีบัวขาว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
64 หนองบัวกลาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
65 บ้านกุดฝั่งแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านคำม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 หนองสนมราษฎร์อำนวย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
69 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านคำอีหงษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโพนแพง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 สะพานหินวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 นาทันวิทยา 0 2 1 3 2 2 0 1 4
76 กุดค้าวเทพพิทยา 0 2 0 2 6 1 0 1 7
77 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 2 0 2 5 2 0 0 7
78 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 2 0 2 5 1 1 0 7
79 บัณฑิตศึกษา 0 2 0 2 5 1 0 0 6
80 บ้านดินจี่ 0 1 4 5 8 1 1 0 10
81 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 0 1 2 3 5 1 0 1 6
82 บ้านโนนเที่ยง 0 1 2 3 2 1 0 1 3
83 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
84 สังคมพัฒนา 0 1 1 2 4 2 0 0 6
85 เขาวงวิทยา 0 1 1 2 4 1 1 0 6
86 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
87 หนองหญ้าปล้อง 0 1 1 2 2 0 2 0 4
88 บ้านคำพิมูล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
90 นาสีนวลวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
91 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 3 0 0 7
92 บ้านสุขเจริญ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
93 หนองแสงวิทยาเสริม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
94 ยิ่งสันต์วิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านดอนอุมรัว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 ชุมชนหนองยางวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านโนนยาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านวังเวียง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
101 กุดหว้าวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
102 กุดสิมวิทยาสาร 0 1 0 1 1 0 0 1 1
103 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านนาวี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านบึงทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองขอนแก่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 1 0 1 0 1 1 1 2
108 บ้านหนองมะงง 0 0 2 2 5 0 0 0 5
109 หนองแวงวิทยานุกูล 0 0 2 2 2 1 0 0 3
110 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 1 1 6 3 0 0 9
111 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
112 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านกอกวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 2 1 4
114 บ้านห้วยแดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
116 บ้านบัวสามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
117 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 บ้านนาเหนือ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
119 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านดงมัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านพรหมสว่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 แจนแลนวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 โคกกลางสมเด็จ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
125 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
126 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 4 0 0 2 4
127 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
128 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 สมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
136 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 ดงสวางวรวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยฝา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 หินลาดนารายณ์สาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อุปรีศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 โคกมะลิวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 บ้านดงหมู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านสร้างแสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 มะนาววิทยาเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
158 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 117 108 366 595 114 32 51 741