สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสี่แยกสมเด็จ 9 4 3 16 20 1 0 0 21
2 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 6 4 1 11 15 1 1 0 17
3 เอกปัญญา 4 5 5 14 17 0 0 0 17
4 บ้านโนนค้อ 4 3 1 8 7 0 1 0 8
5 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 4 2 2 8 11 2 0 3 13
6 หนองบัวใน 3 4 2 9 12 0 1 0 13
7 บ้านดงสวนพัฒนา 3 2 3 8 10 2 2 1 14
8 บ้านนาบอน 3 2 0 5 8 0 0 0 8
9 ทุ่งคลองวิทยา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
10 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 3 1 1 5 7 2 1 1 10
11 บ้านนาคู 3 1 1 5 6 1 0 1 7
12 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 3 1 1 5 5 0 0 0 5
13 บ้านชาด 3 0 1 4 7 1 0 1 8
14 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 2 3 4 9 12 0 0 2 12
15 บ้านส้มป่อย 2 2 0 4 5 3 3 1 11
16 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 2 1 2 5 5 0 0 0 5
17 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 2 1 1 4 6 2 0 1 8
18 ไค้นุ่นวิทยาพูน 2 1 0 3 5 2 1 0 8
19 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
20 บ้านโจดนาตาล 2 0 0 2 5 0 0 0 5
21 โคกนาดี 1 3 1 5 11 0 0 0 11
22 สมเด็จประชานุเคราะห์ 1 3 0 4 6 0 0 2 6
23 บ้านม่วงกุล 1 2 1 4 4 0 0 0 4
24 สงเปลือยวิทยายน 1 2 0 3 7 1 0 1 8
25 นาโกวิทยาสูง 1 1 4 6 10 1 0 1 11
26 นาขามวิทยา 1 1 3 5 7 6 0 1 13
27 บ้านกลาง 1 1 1 3 7 2 2 3 11
28 หนองบัววิทยาสรรพ์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
29 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
30 บ้านโพนสวาง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
31 แก่งพฤๅชัยวิทยา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
32 บ้านคุย 1 1 0 2 3 1 0 1 4
33 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
34 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 5 2 0 0 7
35 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1 0 2 3 4 1 0 1 5
36 บ้านนาไร่เดียว 1 0 2 3 3 0 0 0 3
37 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1 0 1 2 7 2 1 0 10
38 บ้านสวนผึ้ง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
39 บ้านโนนชาด 1 0 1 2 6 2 0 0 8
40 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 1 0 1 2 6 0 1 1 7
41 หนองแสงถวิลราษฎร์ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
42 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1 0 1 2 4 0 0 0 4
43 เย็นสยามวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
44 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
45 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 0 0 1 3 1 1 2 5
46 บ้านกกตาล 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 หนองบัวกลาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
48 สามัคคีบัวขาว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
50 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านหนองขามป้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านโพนแพง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 กุดค้าวเทพพิทยา 0 2 0 2 6 1 0 1 7
56 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 2 0 2 5 2 0 0 7
57 บัณฑิตศึกษา 0 2 0 2 5 1 0 0 6
58 บ้านดินจี่ 0 1 4 5 8 1 1 0 10
59 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 0 1 2 3 5 1 0 1 6
60 เขาวงวิทยา 0 1 1 2 4 1 1 0 6
61 คำม่วงจริสวิทย์ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
62 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
63 หนองหญ้าปล้อง 0 1 1 2 2 0 2 0 4
64 บ้านคำพิมูล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
65 คำเมยราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
66 บ้านโนนเที่ยง 0 1 1 2 1 0 0 1 1
67 คำบงพิทยาคม 0 1 0 1 7 3 1 0 11
68 นาสีนวลวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
69 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 3 0 0 7
70 บ้านสุขเจริญ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
71 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
72 หนองห้างฉวีวิทย์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
73 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
74 สังคมพัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
75 บ้านดอนอุมรัว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 กุดหว้าวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
78 กุดสิมวิทยาสาร 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านบึงทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองขอนแก่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 1 0 1 0 1 1 1 2
83 บ้านหนองมะงง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
84 หนองแวงวิทยานุกูล 0 0 2 2 2 1 0 0 3
85 บ้านหนองสระพัง 0 0 2 2 2 0 0 1 2
86 บ้านแห่เจริญวิทย์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 บ้านโคกโก่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 บ้านกอกวิทยาคม 0 0 1 1 2 0 2 1 4
89 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
90 บ้านบัวสามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
91 บ้านนาเหนือ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านดงมัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านบ่อแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านพรหมสว่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 โคกกลางสมเด็จ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 0 0 5 3 0 0 8
98 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
99 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
100 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 3 0 0 1 3
101 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
102 บ้านนากระเดา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 มหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 สมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 หนองแสงวิทยาเสริม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 อนุบาลสมฤทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
113 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 ชุมชนโพนพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านนากุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านน้ำปุ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านห้วยฝา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านห้วยแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 ยิ่งสันต์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 สามเพื่อนพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 หนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 หนองสนมราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 หินลาดนารายณ์สาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 อุปรีศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 โคกมะลิวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านวังเวียง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
136 โพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านดงหมู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านสร้างแสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 มะนาววิทยาเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 99 89 86 274 481 95 30 39 606