เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำอีหงษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนอุมรัว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.66 ทอง 4
5 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม
6 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม
7 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4
5 สังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5
6 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6
7 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7
8 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แจนแลนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 4
5 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 5
6 ดงสวางวรวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.36 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40.76 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 35.89 เข้าร่วม 4
5 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 34 เข้าร่วม 5
6 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96.89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 57.15 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.81 เงิน 4
5 บ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.35 เงิน 5
6 บ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.63 เงิน 6
7 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 7
8 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.91 เงิน 8
9 บ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64.68 ทองแดง 9
10 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.09 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงทอง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำปุ้น สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.48 ทอง 4
5 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.31 ทอง 5
6 บ้านวังมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.63 เงิน 6
7 มะนาววิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71.47 เงิน 7
8 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69.61 ทองแดง 8
9 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56.95 เข้าร่วม 9
10 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 52.21 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขอนแก่น สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกกลางสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.75 เงิน 4
5 บ้านนาเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.49 เงิน 5
6 บ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.55 เงิน 6
7 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.08 เงิน 7
8 บ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62.27 ทองแดง 8
9 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.66 ทองแดง 9
10 บ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4
5 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 5
6 สามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 5
7 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 5
8 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงโคกสะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.80 ทอง 4
5 โคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.80 ทอง 4
6 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.20 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโง้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำม่วงจริสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 4
5 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.33 ทอง 5
6 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.33 ทอง 6
7 คำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4
5 คำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 5
6 ดงเหนือประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.50 ทอง 6
7 บ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 7
8 หนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 8
9 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม
10 บ้านโนนสำราญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน