งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สนาม                                                                                                                                                                                                           กลุ่มสาระ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สนามเทศบาลตำบลนามน
กลุ่มสาระ  วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  
กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สนามโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 
กลุ่มสาระศิลปะ  สนามโรงเรียนนามนราฎษร์สงเคราะห์ 
ปฐมวัย สนามโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนาวิชช์
 
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11:08 น.