ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน