ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน