ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68.75 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน