ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน