ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.81 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.35 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.63 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.91 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64.68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.09 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน