ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนคำเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.20 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน