ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61.33 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน