ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน