ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน