ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63.60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61.40 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน