ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน