หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาเซียน ห้อง สภานักเรียน(ชั้น ๒) 7 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาเซียน ห้อง สภานักเรียน(ชั้น ๒) 7 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อนุบาล ห้อง จริยะ 7 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อนุบาล ห้อง จริยะ 7 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาเซียน ห้อง ประชุม 7 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-


@IT CLUB LOEI2 ติดต่อ ประสานงาน ผู้ดูแลระบบ 0933237647 & ศน.นิรัชรา 0929911956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]