หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 74 54 79.41% 10 14.71% 3 4.41% 1 1.47% 68
2 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 49 29 69.05% 9 21.43% 1 2.38% 3 7.14% 42
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 49 26 63.41% 10 24.39% 1 2.44% 4 9.76% 41
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 50 25 55.56% 11 24.44% 4 8.89% 5 11.11% 45
5 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 39 25 73.53% 7 20.59% 1 2.94% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 37 24 72.73% 6 18.18% 1 3.03% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนประจันตวิทยา 37 23 69.7% 8 24.24% 1 3.03% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 36 22 66.67% 7 21.21% 0 0% 4 12.12% 33
9 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 32 21 72.41% 5 17.24% 0 0% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 42 19 65.52% 6 20.69% 1 3.45% 3 10.34% 29
11 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 41 18 50% 13 36.11% 2 5.56% 3 8.33% 36
12 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 34 18 56.25% 9 28.13% 2 6.25% 3 9.38% 32
13 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 29 18 62.07% 8 27.59% 0 0% 3 10.34% 29
14 โรงเรียนบ้านหนองตานา 26 18 69.23% 4 15.38% 0 0% 4 15.38% 26
15 โรงเรียนบ้านปวนพุ 47 17 40.48% 17 40.48% 4 9.52% 4 9.52% 42
16 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 29 16 57.14% 9 32.14% 3 10.71% 0 0% 28
17 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 23 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
18 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 37 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
19 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 42 15 42.86% 17 48.57% 1 2.86% 2 5.71% 35
20 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 24 15 65.22% 8 34.78% 0 0% 0 0% 23
21 โรงเรียนบ้านวังแท่น 32 14 48.28% 12 41.38% 2 6.9% 1 3.45% 29
22 โรงเรียนบ้านนาแก 24 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
23 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนบ้านนาแปน 30 13 52% 12 48% 0 0% 0 0% 25
25 โรงเรียนบ้านปากปวน 28 13 52% 8 32% 1 4% 3 12% 25
26 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 23 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
27 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 26 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 17 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว 27 12 54.55% 5 22.73% 1 4.55% 4 18.18% 22
30 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 35 11 44% 10 40% 1 4% 3 12% 25
31 โรงเรียนบ้านดงน้อย 33 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
32 โรงเรียนบ้านผาขาว 21 11 52.38% 6 28.57% 0 0% 4 19.05% 21
33 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 17 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านผาหวาย 18 10 55.56% 7 38.89% 0 0% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 21 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนบ้านลาด 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนบ้านนาโก 20 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านสวนปอ 18 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
42 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 9 69.23% 0 0% 0 0% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนวรราชวิทยา 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 21 7 36.84% 8 42.11% 1 5.26% 3 15.79% 19
48 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 18 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 16 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
50 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านเล้า 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 15 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 14 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 17 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 12 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
63 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
66 โรงเรียนบ้านกุดแก 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านป่าบง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านวังม่วง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 14 4 30.77% 8 61.54% 0 0% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 14 4 30.77% 8 61.54% 0 0% 1 7.69% 13
73 โรงเรียนวังน้ำพุ 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านนาอุดม 12 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
78 โรงเรียนโคกสง่า 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
79 โรงเรียนบ้านอุ่ม 14 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 9 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านนายาง 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 12 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
87 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านโนน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านกกบก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองนอ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านโคกมน 20 2 12.5% 11 68.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
104 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านนาวัว 10 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
118 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 20 1 7.14% 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 14
123 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 8 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านผาสะนา 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหัวขัว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านผาน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านซำม่วง 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านหนองตูม 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านซำไฮ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านขอนยาง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
158 โรงเรียนบ้านตาดข่า 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
162 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

@IT CLUB LOEI2 ติดต่อ ประสานงาน ผู้ดูแลระบบ 0933237647 & ศน.นิรัชรา 0929911956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]