ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน