ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกกบก สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำทบ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 - -  
17 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -  
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน