ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผาน้อย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน