ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังน้ำพุ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. เลย เขต 2 - -  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน