ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 2 - -  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน