ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน