ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 77.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 76.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 74.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 74.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 72.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน