ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน