ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. เลย เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 82.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 79.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน